Badania kliniczne

Firma Accupharma świadczy kompleksowe usługi z zakresu przygotowań i monitoringu badań klinicznych oraz przetwarzania danych uzyskanych w toku tych badań. Wszelkie wykonywane przez nas czynności oparte są na wykorzystaniu aktualnych regulacji, wytycznych i standardowych procedur postępowania zgodnych z wytycznymi GCP i GLP.

Accupharma oferując usługi tego typu pozwala zmniejszyć koszty związane z rejestracją i przeprowadzeniem badania klinicznego.

Z zakresu przygotowań i zarządzania badaniami klinicznymi oferujemy Państwu następujące usługi:

 • analizę projektu badania:
  - określenie ilości pacjentów niezbędnych do uzyskania odpowiedniej mocy badania,
  - wybór punktów końcowych,
  - założeń hipotezy, planu statystycznego.
 • przygotowanie Protokołu Badania, Broszury Badacza, Informacji dla ochotnika i Formularza świadomej zgody oraz CRF (Case Report Form),
 • opracowanie dokumentacji badania w celu złożenia w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych (CEBK) oraz Komisji Bioetycznej (KB),
 • monitoring badań klinicznych zgodnie ze standardowymi procedurami postępowania (SOPs),
 • audyt ośrodków w zakresie istniejących obowiązków oraz prowadzonej dokumentacji w celu określenia zgodności ze wszystkimi wymaganiami badania.