Ocena miejsc wytwarzania i audyt dokumentacji wytwórcy

Ocena miejsc wytwarzania i audyt dokumentacji wytwórcy są usługami, które oferujemy w celu skontrolowania czy dany produkt leczniczy jest wytwarzany w odpowiedni sposób gwarantujący jego wysoką jakość i bezpieczeństwo dla pacjenta.

Zakres naszej oferty dotyczy przygotowywania audytów i ocen:

  • procedur, dokumentacji wytwórców substancji czynnych i produktów leczniczych ukierunkowane na ocenę zgodności z GMP i ISO,
  • dokumentacji wytwórców suplementów diety i miejsc wytwarzania zgodnie z wytycznymi HACCP i GHP,
  • dokumentacji i miejsca wytwarzania kosmetyków.