Zapytania ofertowe

ZAPRASZAMY DO NEGOCJACJI ZAKUPU:


1. Praw do dokumentacji rozwojowej nad produktem leczniczym w postaci tabletek powlekanych oraz zawiesiny doustnej zawierającej substancję czynną drotawerynę - 40 mg, 80 mg oraz 40 mg/5ml.
Prawa zostały uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr : POIG.01.04.00-14-011/13 „Opracowanie innowacyjnej formulacji dla dzieci zawierającej substancję o działaniu spazmolitycznym”. W załączniku znajdziecie Państwo szczegóły dot. zarówno produktu, jak również zakresu oferowanych praw.


2. Praw do dokumentacji rozwojowej nad produktem leczniczym w postaci tabletek zawierającym jako substancje czynne dimenhydrynat (w ilości 40 mg) oraz cynaryzyne (w ilości 20 mg).
Prawa zostały uzyskane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr : POIG.01.04.00-14-063/12 „Projekt rozwoju innowacyjnego leku zawierającego połączenie substancji czynnych działających antagonistycznie w stosunku do receptora H1”. W załączniku znajdziecie Państwo szczegóły dot. zarówno produktu, jak również zakresu oferowanych praw.


W przypadku zainteresowania powyższymi produktami, prosimy o kontakt mailowy pod adres biuro @ accupharma.pl do dnia 11 grudnia 2018 r.

Drotaweryna

Cynaryzyna + dimenhydramina

 

WE INVITE YOU TO NEGOTIATE RIGHTS:


1. Acquisition to the documentation of development of the medicinal product in the form of film-coated tablets tablets and oral suspension containing the active substance drotaverine (40 mg, 80 mg and 40 mg/5 ml).
The project was carried out within Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, Action 1.4 “Support for special projects” based on co-financing agreement POIG.01.04.00-14-011/13. In attachment you can find detailed description of this project.

2. Acquisition to the documentation of development of the medicinal product in the form of tablets containing the active substance dimenhydrinate (40 mg) oraz cinnarizine (20 mg).
The project was carried out within Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, Action 1.4 “Support for special projects” based on co-financing agreement POIG.01.04.00-14-063/12. In attachment you can find detailed description of this project.

In case you are interested in above products, please contact us till 11.12.2018 at biuro @ accupharma.pl

Drotaverine

Cinnarizine + dimenhydrinate

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/2016

Zaproszenie do składania ofert na zakup praw do dokumentacji produktu leczniczego w postaci tabletek zawierających połączenie lisinoprilu i torasemidu w jednej tabletce opracowanego 
w ramach realizacji przez Oferenta projektu pt. „Projekt rozwoju innowacyjnego leku niezbędnego do farmakoterapii chorób układu krążenia” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

Zapytanie ofertowe nr 03/2016

Załącznik nr 1 – Umowa o zachowaniu poufności

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy

 

 

REQUEST FOR QUOTATION NO. 03/2016

Invitation to make an offer for the purchase of rights to the documentation of the medicinal product in the form of tablets containing a combination of Lisinopril and Torasemid in one tablet developed in the project titled “Project of innovative drug development needed to pharmacotherapy of cardiovascular diseases”, Operational Programme Innovative Economy 2007-2013, Action 1.4 “Support for special projects”

Request for quotation No 03/2016

Enclosure no 1 - Mutual confidential disclosure agreement

Enclosure no 2 - Statement

Enclosure no 3 - Offer form